Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární prevence v přírodě

16. 6. 2015

Blíží se doba prázdnin a dovolených, kdy dospělí i děti pořádají různé aktivity mimo domov, k nim patří také rozdělávání ohňů v přírodě. Požáry ve volné přírodě napáchají každoročně mnohamilionové škody. Představují závažný problém, který spočívá především v terénech nepřístupných pro požární techniku a v obtížné dodávce vody pro hasební zásah. Ne všechny děti nebo i dospělí, vědí, jak se má správně s ohněm v přírodě zacházet. Nezapomeňte, že za nezletilé děti jsou odpovědni jejich zákonní zástupci, zabraňte dětem v přístupu k zápalkám a jiným zapalovadlům, vysvětlete jim, že neopatrná hra s ohněm má za následek nejen veliké hmotné škody, ale i zničené životy – příkladů je, bohužel, v tisku a televizi stále dost.

Nutností je dodržovat preventivní opatření ke snížení rizika vzniku požárů. Zejména v jarních a letních měsících je riziko vzniku požárů ve volné přírodě značně vysoké, stačí špatně uhašený nedopalek cigarety či malá jiskra z oblíbených táboráků. Do preventivních opatření můžeme zahrnout minimalizaci činností, které by mohly vést ke vzniku požáru, např.:

- zákaz kouřit v lese, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a také odhazovat hořící nebo doutnající předměty (vyjma nezbytných hospodářských prací)

- zákaz rozdělávat a udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (vyjma míst ve vyhrazeném tábořišti)

- zachovat nezbytnou opatrnost ve vzdálenosti 15 m od stohů slámy, dozrávajícího obilí, strniště a sena, ve vysoké trávě atd.

- izolovat místo pro rozdělávání ohně od hořlavých látek

- nepřetržitě střežit oheň osobou starší 18 let a ohniště opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.

Ještě větší nebezpečí však hrozí v obdobích s dlouhodobým nedostatkem srážek, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu či nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí. V takovém případě se opatření ještě více zpřísňují, Krajský úřad nebo jednotlivé obecní úřady mohou nařízením kraje nebo nařízením obce vyhlásit tzv. období sucha. Obecné zásady stanoví např. Nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečování požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, které nabývá účinnosti vyhlášením „sucha“ na úřední desce Krajského úřadu (obdobně postupují i obecní úřady). Zpřísněná opatření zahrnují např., úplný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a rozdělávání ohňů v lese a v okolí 50 m od lesa, zákaz jízdy parních lokomotiv apod.

 

Milan Strnadel