Jdi na obsah Jdi na menu
 


Několik slov z historie.


Z historických materiálů čteme: Rychvaldský Dobrovolný sbor hasičský byl u nás ve Slezsku založen v roce 1895 jako osmý český sbor a roku následujícího byly založeny sbory v Morávce a v Kunčicích nad Ostravicí. Po celý rok 1894 trvaly přípravy pro založení hasičského sboru českého v Rychvaldě a bylo tu třeba překonati mnoho potíží a nepřátelských útoků, než se myšlenka ta dne 17. března 1895 uskutečnila zásluhou jednatele župy J Tomáška, který vůbec zúčastnil se účinně zakládání všech sborů zřízených v době jeho činnosti. Z místních činitel zasloužili se o zřízení sboru Ant. Brak, František. Šmuk, Richard Ševčík, Ad. Musiol a mnozí jiní.

16. července 1905 oslavil hasičský sbor v Rychvaldě své desetileté trvání a šestisetletou památku prvé zmínky obce Rychvaldu v dějinách. Kdo ohrožené národnostní poměry obce Rychvaldu v době před rokem 1905 i pozdější zná, musí toto jubileum sboru, jako předního pracovníka rychvaldského označiti velmi významným. Na tom i předcházejícím sjezdu župním projednány byly veškeré naléhavé záležitosti organizačního a technického rázu sdružených sborů a oceněna náležitě neúnavná obětavost hasičského sboru v Rychvaldě, jakož i jeho činovníků, kteří svou vytrvalou prací jedině přispěli k zachování českosti obce Rychvaldu.


Obrazek

 

17. března 1895 byl podle zakládajícího protokolu založen Dobrovolný sbor hasičský v Rychvaldě. Jeho prvním voleným starostou byl pan Anton Brak a jednatelem byl zvolen pan Richard Ševčík.

Začala se psát historie dobrovolného hasičstva v Rychvaldě. Začala neúnavná a obětavá práce dobrovolných hasičů, kteří, jak už bylo řečeno, obětovali svůj volný čas pomoci a ochraně svých bližních pří ochraně jejich životů a majetků. A nebyl to jen jejich volný čas. Vybudování postupně několika hasičských zbrojnic a jejich vybavení tak, aby se dalo bojovat s požáry si vyžádalo nemalé finanční prostředky, které se v té době daly získat většinou pouze ze sbírek od občanů. Tyto velmi těžké podmínky však nevzaly chut‘ do práce našim předchůdcům a jejich výsledky byly brzy skutečně obdivuhodné.

ObrazekDobrovolný hasičský sbor se tak velmi brzy stal organizací, která v tehdejší obci Rychvald začala Ovlivňovat veškerou činnost a stát se jejím členem si považovalo za čest mnoho rychvaldských občanů. Bohužel vždy tornu tak nebylo. Přicházely také problémy, které byly

v mnoha případech ovlivněny různými změnami ve vedení obce a v politických událostech.

Popsat podrobně historii sboru, který si dnes připomíná své 110. výročí v tak malé brožůrce není dost dobře možné. Je však naši snahou si připomenout alespoň některé důležité události ze života rychvaldských dobrovolných hasičů.

První polovina historie našeho sboru byla provázena především výstavbami hasičských zbrojíren v různých částech Rychvaldu. Bylo tornu tak proto, že tehdejší hasičská technika byla dopravována k požárům koňskými potahy a tak doba dojezdu k zásahu byla podstatně delší než dnes. Proto byla například 1. Hasičská zbrojírna vybudována v Rychvaldě na Podlesí, II. Hasičská zbrojírna

v Rychvaldě na Fojtství, vždy co nejblíže nejvíce zastavěným oblastem. Následovaly další Zbrojírny např. „u Šmuků“, IV. Hasičská zbrojírna u Laštůvků atd.

Hasičské zbrojírny v té době sloužily svému účelu velmi dobře. Udržování zbrojíren a tehdejší hasičské techniky bylo mnohem náročnější než dnes. Přesto ji naši předchůdci věnovali všechen svůj volný čas. Dobře věděli, že v případě požáru jsou odkázáni sami na sebe a někdy na pomoc sousedních dobrovolných hasičů. Profesionální hasiči v té době neexistovali.

ObrazekPřelomem v historii Dobrovolných hasičů v Rychvaldě byl rok 1945. Staré Hasičské zbrojírny dosloužily. Po II. světové válce zůstala hasičská technika a vybavení, se kterým se nedalo u požárů zasahovat a dobrovolní hasiči stáli před problémem, co dál. S tehdejším vedením obce se pustili do odvážného díla. Z finanční sbírky od občanů a příspěvkem od obce se pustili svépomocně do výstavby tehdejšího Požárního domu.

Začalo nové nadšení do další práce. V roce 1953 byl Požární dům zkolaudován a postupně vybaven požární technikou. Organizace se začala znovu rozvíjet. Dobrovolní hasiči z Rychvaldu se vrátili ke svým tradicím a začali získávat dobré jméno nejen v obci, ale

i v celém okrese Karviná. Členové sboru se zapojili také do práce v okrsku a v okresním výboru. Sbor si začal vychovávat své nové členy

v řadách mladých hasičů. Výsledky obětavé práce velké většiny členů a funkcionářů dobrovolných hasičů získávaly uznání nejen v rámci Rychvaldu, ale i v rámci okresu a kraje.

 

Obrazek

 

Bohužel i tehdy nešlo všechno snadno a nastaly problémy, které podstatně činnost dobrovolných hasičů v Rychvaldě narušovaly. Jednalo se o zabírání prostorů Požárního domu tehdejším vedením města k jiným účelům a to tak, že v něm pro hasiče nezůstalo skoro žádné místo. Problém nastal i s dosluhující technikou tak, že nebylo u požárů čím zasahovat. Nastala dlouhá jednání mezi tehdejším vedením Rychvaldu a hasiči, které jsme po dlouhém vytrvalém boji vyhráli. Začínali jsme znovu a svou obětavou prací jsme se vrátili k výsledkům, kterých jsme nakonec dosáhli.

Dnes můžeme s hrdostí říci, že dobrovolní hasiči v Rychvaldě pokračují v dobrých tradicích svých předchůdců nadále a jsou připraveni pomáhat svým spoluobčanům při ochraně jejich životů a majetku.

*vh